Home
Summary
Topic
Objectives
Priority
Structure
Activities
Bulletin
News


CENTRE OF MULTIFUNCTIONAL MATERIALS AND NEW PROCESSES WITH ENVIRONMENTAL IMPACT
Институтът по обща и неорганична химия (ИОНХ) при БАН и


Центърът по многофункционални материали и нови процеси свързани с опазване на околната среда към ИОНХ-БАН


организират на 23.02.2007 в Дома на учения на БАН


КРЪГЛА МАСА


на тема:


Европейските фондове - основа за устойчиви връзки „наука-индустрия-общество” в областта на материалознанието в България


Кръглата маса се финансира по Проект INCOCT–2005–016414 (MISSION) от Шестата рамкова програма на Европейския съюз.


Темите, които ще бъдат обсъждани на Кръглата маса са посветени на използването на европейските структурни фондове като основа за научни изследвания и иновации в областта на новите материали, модерните екологични технологии и производството на чиста енергия. Особено внимание ще бъде обърнато на възможностите за съвместно участие на учени и представители на индустрията в проекти и програми на Европейския съюз както и на засилването на връзките между Института по обща и неорганична химия при БАН, индустрията (малки и средни предприятия) и правителствени и неправителствени организации в България.


Откриването на Кръглата маса е на 23.02.2007 год. в 10.00 часа в Дом на учения на БАН, кв Гео Милев.


Организаторите на Кръглата маса разчитат на Вашето присъствие и високо ще оценят участието Ви в дискусиите.


Информация за Кръглата маса, за Института по обща и неорганична химия при БАН и за Проекта MISSION, можете да намерите на:


http://www.igic.bas.bg и http://mission.igic.bas.bg